PROJEKT WSPÓŁPRACY  

   

KALENDARZ  

Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

OBSZAR DZIAŁANIA  

   

facebook  

facebooknew

   

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
LGD „Królewskie Ponidzie”

Termin Walnego Zebrania:
19 czerwca 2020 r. godz. 15:45 pierwszy termin; 16:00 drugi termin
Miejsce Walnego Zebrania:
Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Stopnicy ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica
Porządek obrad Walnego Zebrania:
1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD „Królewskie Ponidzie” za 2019 rok.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019,
c) udzielenia Zarządowi absolutorium,
d) wyznaczenia kierunków działalności w 2020 roku,
e) odwołanie członka Rady,
f) powołanie nowego członka Rady.
5. Sprawy różne.

UWAGA!
W związku z zaistniałą sytuacją związaną z epidemią COVID-19 prosimy członków LGD
o uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego – w szczególności posiadanie maseczki oraz własnego długopisu. Środki do dezynfekcji rąk zapewnia organizator Walnego Zebrania.

Protokół z poprzedniego WZC

Projekty uchwał

Wprowadzenie do sprawozdania

Bilans

Rachunek wyników

Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2019 r. 

   

UE               LEADER                                               PROW 2014 2020 logo kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez LGD "Królewskie Ponidzie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© KRÓLEWSKIE PONIDZIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA