PROJEKT WSPÓŁPRACY  

   

KALENDARZ  

Maj 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

OBSZAR DZIAŁANIA  

   

facebook  

facebooknew

   

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Królewskie Ponidzie" serdecznie zaprasza Członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 28.06.2022 r. w Gminnym Centrum Kultury w Tuczępach o godz. 16.00

wzc

Porzadek obrad:

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD „Królewskie Ponidzie” za 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021,
  3. udzielenia Zarządowi absolutorium,
  4. wyznaczenia kierunków działalności w 2022 roku,
  5. uchwalenia wysokości diet Członków Zarządu
  6. uchwalenia wysokości diet Komisji Rewizyjnej

       5. Sprawy różne

1. Protokół z poprzedniego zebrania

2. Sprawozdanie z pracy Zarządu

3. Sprawozdanie finansowe

4. Projekty uchwał

Prosimy o uregulowanie składek za 2021 r.   :)

Prezes Zarządu

Artur Cygan

   

UE               LEADER                                               PROW 2014 2020 logo kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez LGD "Królewskie Ponidzie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© KRÓLEWSKIE PONIDZIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA