PROJEKT WSPÓŁPRACY  

   

KALENDARZ  

Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

OBSZAR DZIAŁANIA  

   

facebook  

facebooknew

   

Szanowni Państwo!

Jak co roku zapraszamy do aktywnego spędzenia czasu wolnego z Loklaną Grupą Dzialania "Królewskie Ponidzie" podczas spływu kajakowego, który odbędzie się 20.07.2024 r. Uczestnicy mają możliwość wyboru miejsca rozpoczęcia spływu - Wiślica lub Czarkowy.

Na mecie organizator zapewnia posiłek.

plakat

Poniżej zamieszczamy Regulamin oraz Karty zgłoszeniowe.

1. Regulamin spływu

2. Karta zgłoszeniowa

Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Buskiego w ramach zadania publicznego pn. "Aktywny wypoczynek kajakiem po Nidzie".

Zarząd LGD "Królewskie Ponidzie" zaprasza na Walne Zebranie Członków.

Termin Walnego Zebrania:
21 czerwca 2024 r. godz: 15.15 pierwszy termin; 15.30 drugi termin

Miejsce Walnego Zebrania:
Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Stopnicy

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD „Królewskie Ponidzie” za 2023 rok.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2023,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023,
c) udzielenia Zarządowi absolutorium,
d) wyznaczenia kierunków działalności w 2024 roku,
e) wyboru Rady LGD na kadencję 2024-2028
f) przystąpienia LGD do Świętokrzyskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia
Prezes Zarządu
Artur Cygan

1. Protokół z poprzedniego zabrania

2. Sprawozdanie z pracy Zarządu

3. Sprawozdanie finansowe

4. Projekty uchwał

09.01.2024 w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy została podpisana umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Umowa została podpisana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz Zarząd Lokalnej Grupy Działania Krolewskie Ponidzie.
Umowa opiewa na 2 685 614,00 €, pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zostaną one przeznaczone na działania zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju, które zostały wypracowane w drodze konsultacji społecznych, w tym spotkań z mieszkańcami oraz badań ankietowych. Teraz członków LGD czeka praca nad procedurami, a zaraz potem ogłaszanie pierwszych naborów wniosków na rozwój infrastruktury i inne działania aktywizujące lokalną społeczność.

IMG 5150 1024x683

 

IMG 5080 1024x683

 

IMG 5155 1024x683

Członkowie Lokalnej Grupy Działania "Królewskie Ponidzie" pływali Razem z nami po Nidzie 15 lipca. Przy pięknej pogodzie oraz cudownym otoczeniu przyrody delektowaliśmy się pięknem naszego obszaru. 

logo

Z pewnością powtórzymy tą atrakcję w przyszłym roku, na co już dziś serdecznie zapraszamy!!

361416370 2424615901033234 2756504417518287450 n

361413976 275664421812581 6052356293283069868 n

361393382 239172505596377 3269338994533065336 n

361523779 953071879234273 1470948447164900502 n

361418412 976787193567365 803110669018091822 n

Lokalna Grupa Działania zaprasza na spływ kajakowy na rzecze Nida w dniu 15.07.2023 r. 

splyw 2023 min

Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i bezwzględnego przedstrzegania Regulaminu!

Regulamin spływu

Karta zgłoszeniowa

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

LGD „Królewskie Ponidzie”

Termin Walnego Zebrania:

05 czerwca 2023 r. godz: 14.45 pierwszy termin; 15.00 drugi termin

Miejsce Walnego Zebrania:

Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Stopnicy

Porządek obrad Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022,
  3. udzielenia Zarządowi absolutorium,
  4. wyznaczenia kierunków działalności w 2023 roku,
  5. zmian w Statucie LGD „Królewskie Ponidzie”
  6. zaopiniowania projektu Lokalnej Strategii Rozwoju.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie posiedzenia.

                                                               Wiceprezes Zarządu

                                                                                                                               Małgorzata Donoch

Dokumenty:

1. Protokół z poprzedniego WZC

2. Sprawozdanie merytoryczne

3. Sprawozdanie finansowe 

4. Uchwały WZC

5. Cele LSR

W związku z ogłoszonym konkursem serdecznie zapraszamy na szkolenie w ramach naboru wniosków nr 1/2023 w ramach Przedsięwzięcia III.2.2.Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej wdrażanej w ramach poddziałania, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Termin szkolenia:
13.04.2023r. godzina 10.00 w siedzibie „Królewskiego Ponidzia” ul. Grotta 3,
28-100 Busko-Zdrój
13.04.2023r. godzina 15.00 w siedzibie „Królewskiego Ponidzia” ul. Grotta 3,
28-100 Busko-Zdrój

Program szkolenia :
1. Forma wsparcia w ramach konkursu.
2. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.
3. Zakres tematyczny operacji.
4. Warunki udzielenia wsparcia.
5. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.
6. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
7. Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
LGD „Królewskie Ponidzie”

Termin Walnego Zebrania:
05 stycznia 2023 r. godz: 15.45 pierwszy termin; 16.00 drugi termin

Miejsce Walnego Zebrania:
Miejsko – Gminne Centrum Kultury z Stopnicy

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Wyboru Zarządu LGD „Królewskie Ponidzie”.
b) Wybory Komisji Rewizyjnej LGD „Królewskie Ponidzie”.

4. Sprawy różne.


Prezes Zarządu
Artur Cygan

1. Protokół z WZC

2. Projekty uchwał

Podkategorie

Od 9 stycznia rozpoczynamy realizację nowej perspektywy finansowej. Poniżej prezentujemy dokumenty dotyczące nowego okresu.

1. Plan komunikacji

2. Harmonogram realizacji planu komunikacji w 2024 r.

3. Harmonogram naborów wniosków w 2024 r.

 

Umowa ramowa

Aneks nr 1

   

UE               LEADER                                               PROW 2014 2020 logo kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez LGD "Królewskie Ponidzie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© KRÓLEWSKIE PONIDZIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA