PROJEKT WSPÓŁPRACY  

   

KALENDARZ  

Czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

OBSZAR DZIAŁANIA  

   

facebook  

facebooknew

   

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego obszar realizacji projektu współpracy ŚWiAT - Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka :)

https://youtu.be/jEm8x6ngGYg

 

2

W dniach 10-12 września członkowie LGD "Królewskie Ponidzie" uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do LGD "Zielony Pierscień" gdzie zorganizowana została prelekcja „Sposoby wykorzystania lokalnych zasobów w efektywnym wdrażaniu LSR” oraz spływ kajakowy na Wieprzu na odcinku Baranów - Kośmin w woj. lubelskim.
Podczas wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli LGD, przeprowadzona została prelekcja nt. turystyki wodnej, zaprezentowane zostały wytyczne do budowania marki turystycznej opartej na potencjale turystyki wodnej oraz wykorzystanie turystyki wodnej jako elementu produktu turystycznego obszaru. Wyjazd był dla uczestników okazją do obserwacji dobrych praktyk w innych regionach Polski oraz stworzył możliwość przeniesienia sprawdzonych rozwiązań marketingowych na obszar realizacji projektu ŚWiAT. Wizyta studyjna była również okazją poznania dobrych wzorców, praktyk i rozwiązań związanych z turystyką aktywną, w tym wodną. Podczas wyjazdu uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ciekawymi rozwiązaniami turystycznymi stosowanymi na Lubelszczyźnie. Celem wyjazdu było omówienie istotnych spraw związanych z funkcjonowaniem LGD oraz zapoznanie uczestników z turystyką regionu lubelskiego. Uczestnicy dowiedzieli się jak można rozwijać swoje społeczności wykorzystując lokalne zasoby (w tym walory przyrodnicze regionów), co przyciąga turystów i jak aktywnie chronić środowisko, jak wpływać na zachowania ludzi zgodne z poszanowaniem środowiska naturalnego. Uczestnicy zapoznali się z metodami oznakowania i promocji szlaków wodnych.
Wyjazd zorganizowany został w ramach Projektu Współpracy z lokalną grupą działania pn ŚWiAT - Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka.
Doskonała pogoda i cudowne nastroje uczestników sprawiły, że wyjazd na długo zapadnie w pamięć!
 
tablica
 
prezentacja
 
prezentacja1
 
prezentacja2
 
IMG 20210915 WA0100
 
brzeg
 
ruszamy
 
prezes
 
spływ1
 
spływ2
 
spływ4
 
spływ6
 
po spływie2
 
po spływie

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
LGD „Królewskie Ponidzie”

Termin Walnego Zebrania:
24 września 2021 r. godz: 15.45 pierwszy termin; 16.00 drugi termin

Miejsce Walnego Zebrania:
Hotel MATEO w Stopnicy

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD „Królewskie Ponidzie” za 2020 rok.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020,
c) udzielenia Zarządowi absolutorium,
d) wyznaczenia kierunków działalności w 2021 roku,
e) odwołania członka Rady
f) uzupełnienia składu Rady
5. Sprawy różne.
                                                                                                     Prezes Zarządu
                                                                                                       Artur Cygan

1. Protokół z poprzedniego WZC

2. Projekty uchwał Walnego

3. Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2020 r.

4. Sprawozdania finansowe

10 lipca 2021 r. odbył się spływ kajakowy zorganizowany przez LGD "Królewskie Ponidzie" w ramach projektu współpracy ŚWiAT - Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka. Na odcinku Wiślica - Nowy Korczyn ok 50 miłośników kajakarstwa odbyło relaksujący spływ po najbardziej meandrującej rzece w Polsce - Nidzie. Piękna pogoda oraz doskonałe warunki do turystyki wodnej wywołała zadowolenie i uśmiech uczestników :) 

Każdy, kto chciałby skorzystać z tej fantastycznej oferty wypoczynku może wypożyczyć kajaki z pełnym ekwipunkiem (kapoki, wiosła) i oddać się przygodzie podczas ok 4 godzinnego spływu. W tej kwestii należy kontaktować się z Urzędem Miasta i Gminy w Wiślicy i Nowym Korczynie, którym LGD "Królewskie Ponidzie" przekazała 30 kajaków oraz przyczepki do ich transportu, aby wspólnie budować atrakcyjną ofertę spędzania czasu wolnego na naszym pięknym Ponidziu.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Do zobaczenia na kolejnym spływie!! 

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania "Królewskie Ponidzie" otrzymała dodatkowe środki w wysokości 738000,00 €, co przy kursie 4,51 daje niebagatelną kwotę 3 328 380,00 zł na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2022 - 2023. Jest to nagroda za dotychczasową skuteczną realizację strategii, gdyż dotychczas na teren powiatu buskiego trafiło 2 460 000,00 € na projekty infrastrukturalne, aktywizacyjne, promocyjne oraz na wsparcie przedsiębiorczości. W wyniku ogłaszanych konkursów z zakresu wspierania przedsiębiorczości zostało utworzonych 57 miejsc pracy; powstało 39 nowych firm a 14 już istniejących rozwinęło już prowadzoną działalność.

Dodatkowe środki zostaną skierowane na:

1. podejmowanie działalności gospodarczej (1 200 000,00 zł) jako premie o wartości 80 000,00 zł każda;

2. opracowanie koncepcji SMART VILLAGE

3. realizację projektów określonych w koncepcjach SV

frog 1234781 960 720

W zakładce Konsultacje znajdują się projekty dokumentów - zapraszamy do zgłaszania uwag. 

 

Drodzy Państwo,

W związku z zagrożeniem epidemicznym informuję, że Biuro LGD "Królewskie Ponidzie" będzie pracowało w trybie zdalnym, jednak pracownicy będą pracować rotacyjnie tj. będzie codziennie czynne w godzinach od 7.30 do 15.30.

W razie konieczności proszę kontaktować się telefonicznie lub za posrednictwem poczty elektronicznej:

Biuro LGD: tel 41 378 71 77   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Ewa Satora - Dyrektor Biura: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: 795 136 851 

Renata Nasieniak - specjalista ds wdrażania LSR: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Marta strzelecka - specjalista ds funduszy europejskich: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Szczukiewicz - Kalużna - specjalista ds księgowości: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

 

Z poważaniem

Ewa Satora 

Dyrektor Biura

Informacja dla wnioskodawców PROW na lata 2014-2020
Ważne informacje dla wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach PROW 2014-2020 zostały pozostawione bez rozpatrzenia w związku ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii

W ostatnim czasie zostały podjęte prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia zmian w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182, zwanej dalej, jako ustawa o WROW).

Proponowane zmiany polegają między innymi na uchyleniu w art. 67b ustawy o WROW ust. 1, 2 i 6, na podstawie których z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 możliwe było m.in.:

· pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków lub wymogów przyznania pomocy, w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej nie spełnił określonego warunku przyznania pomocy lub pomocy technicznej lub określonego wymogu z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, oraz

· przywrócenie terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy lub pomocy technicznej, w przypadku jego uchybienia przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem.

W projektowanej zmianie ustawy o WROW określony został również przepis przejściowy, zgodnie z którym w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej nie spełnił określonego warunku przyznania pomocy lub pomocy technicznej lub określonego wymogu z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, i podmiot ten:

1. przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy został wezwany do niezwłocznego przedstawienia dowodów na spełnienie tego warunku lub wymogu oraz

2. nie przedstawił dowodów, o których mowa w pkt 1, we właściwym terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.


Samorząd Województwa zobowiązany będzie do odmowy przyznania pomocy lub pomocy technicznej z podaniem przyczyn tej odmowy.

W związku z powyższym zaleca się ww. wnioskodawcom niezwłoczne podjęcie działań mających na celu skompletowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji, w tym zwłaszcza pozyskanie wszelkiego rodzaju opinii, zaświadczeń i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej, tak aby skutecznie i w nieprzekraczalnym terminie uzupełnić wszystkie braki we wniosku. Wnioskodawca obecnie może zrobić to w dowolnym czasie natomiast od momentu wejścia w życie zmienionych przepisów możliwe będzie uzupełnienie dokumentacji aplikacyjnej w ograniczonym terminie, określonym przepisami.

Projekt nowelizacji dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342205/katalog/12755544#12755544 

forum

 

Chęć udziału w Forum prosimy zgłaszać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Link aktywacyjny do spotkania zostanie wysłany 25.01.2021r.
*Wystarczy mieć założone konto – na stronie https://zoom.us/ /komputer, bądź przez aplikację ZOOM Cloud Meetings /telefon (założone za pośrednictwem maila bądź FB) i kliknąć link o wyznaczonej porze.

Podkategorie

Od 9 stycznia rozpoczynamy realizację nowej perspektywy finansowej. Poniżej prezentujemy dokumenty dotyczące nowego okresu.

1. Plan komunikacji

2. Harmonogram realizacji planu komunikacji w 2024 r.

3. Harmonogram naborów wniosków w 2024 r.

 

Umowa ramowa

Aneks nr 1

   

UE               LEADER                                               PROW 2014 2020 logo kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez LGD "Królewskie Ponidzie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© KRÓLEWSKIE PONIDZIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA