PROJEKT WSPÓŁPRACY  

   

KALENDARZ  

Grudzień 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

OBSZAR DZIAŁANIA  

   

facebook  

facebooknew

   

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
LGD „Królewskie Ponidzie”

Termin Walnego Zebrania:
24 września 2021 r. godz: 15.45 pierwszy termin; 16.00 drugi termin

Miejsce Walnego Zebrania:
Hotel MATEO w Stopnicy

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD „Królewskie Ponidzie” za 2020 rok.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020,
c) udzielenia Zarządowi absolutorium,
d) wyznaczenia kierunków działalności w 2021 roku,
e) odwołania członka Rady
f) uzupełnienia składu Rady
5. Sprawy różne.
                                                                                                     Prezes Zarządu
                                                                                                       Artur Cygan

1. Protokół z poprzedniego WZC

2. Projekty uchwał Walnego

3. Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2020 r.

4. Sprawozdania finansowe

10 lipca 2021 r. odbył się spływ kajakowy zorganizowany przez LGD "Królewskie Ponidzie" w ramach projektu współpracy ŚWiAT - Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka. Na odcinku Wiślica - Nowy Korczyn ok 50 miłośników kajakarstwa odbyło relaksujący spływ po najbardziej meandrującej rzece w Polsce - Nidzie. Piękna pogoda oraz doskonałe warunki do turystyki wodnej wywołała zadowolenie i uśmiech uczestników :) 

Każdy, kto chciałby skorzystać z tej fantastycznej oferty wypoczynku może wypożyczyć kajaki z pełnym ekwipunkiem (kapoki, wiosła) i oddać się przygodzie podczas ok 4 godzinnego spływu. W tej kwestii należy kontaktować się z Urzędem Miasta i Gminy w Wiślicy i Nowym Korczynie, którym LGD "Królewskie Ponidzie" przekazała 30 kajaków oraz przyczepki do ich transportu, aby wspólnie budować atrakcyjną ofertę spędzania czasu wolnego na naszym pięknym Ponidziu.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Do zobaczenia na kolejnym spływie!! 

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania "Królewskie Ponidzie" otrzymała dodatkowe środki w wysokości 738000,00 €, co przy kursie 4,51 daje niebagatelną kwotę 3 328 380,00 zł na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2022 - 2023. Jest to nagroda za dotychczasową skuteczną realizację strategii, gdyż dotychczas na teren powiatu buskiego trafiło 2 460 000,00 € na projekty infrastrukturalne, aktywizacyjne, promocyjne oraz na wsparcie przedsiębiorczości. W wyniku ogłaszanych konkursów z zakresu wspierania przedsiębiorczości zostało utworzonych 57 miejsc pracy; powstało 39 nowych firm a 14 już istniejących rozwinęło już prowadzoną działalność.

Dodatkowe środki zostaną skierowane na:

1. podejmowanie działalności gospodarczej (1 200 000,00 zł) jako premie o wartości 80 000,00 zł każda;

2. opracowanie koncepcji SMART VILLAGE

3. realizację projektów określonych w koncepcjach SV

frog 1234781 960 720

W zakładce Konsultacje znajdują się projekty dokumentów - zapraszamy do zgłaszania uwag. 

 

Drodzy Państwo,

W związku z zagrożeniem epidemicznym informuję, że Biuro LGD "Królewskie Ponidzie" będzie pracowało w trybie zdalnym, jednak pracownicy będą pracować rotacyjnie tj. będzie codziennie czynne w godzinach od 7.30 do 15.30.

W razie konieczności proszę kontaktować się telefonicznie lub za posrednictwem poczty elektronicznej:

Biuro LGD: tel 41 378 71 77   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Ewa Satora - Dyrektor Biura: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: 795 136 851 

Renata Nasieniak - specjalista ds wdrażania LSR: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Marta strzelecka - specjalista ds funduszy europejskich: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Szczukiewicz - Kalużna - specjalista ds księgowości: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

 

Z poważaniem

Ewa Satora 

Dyrektor Biura

Informacja dla wnioskodawców PROW na lata 2014-2020
Ważne informacje dla wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach PROW 2014-2020 zostały pozostawione bez rozpatrzenia w związku ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii

W ostatnim czasie zostały podjęte prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia zmian w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182, zwanej dalej, jako ustawa o WROW).

Proponowane zmiany polegają między innymi na uchyleniu w art. 67b ustawy o WROW ust. 1, 2 i 6, na podstawie których z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 możliwe było m.in.:

· pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków lub wymogów przyznania pomocy, w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej nie spełnił określonego warunku przyznania pomocy lub pomocy technicznej lub określonego wymogu z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, oraz

· przywrócenie terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy lub pomocy technicznej, w przypadku jego uchybienia przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem.

W projektowanej zmianie ustawy o WROW określony został również przepis przejściowy, zgodnie z którym w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej nie spełnił określonego warunku przyznania pomocy lub pomocy technicznej lub określonego wymogu z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, i podmiot ten:

1. przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy został wezwany do niezwłocznego przedstawienia dowodów na spełnienie tego warunku lub wymogu oraz

2. nie przedstawił dowodów, o których mowa w pkt 1, we właściwym terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.


Samorząd Województwa zobowiązany będzie do odmowy przyznania pomocy lub pomocy technicznej z podaniem przyczyn tej odmowy.

W związku z powyższym zaleca się ww. wnioskodawcom niezwłoczne podjęcie działań mających na celu skompletowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji, w tym zwłaszcza pozyskanie wszelkiego rodzaju opinii, zaświadczeń i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej, tak aby skutecznie i w nieprzekraczalnym terminie uzupełnić wszystkie braki we wniosku. Wnioskodawca obecnie może zrobić to w dowolnym czasie natomiast od momentu wejścia w życie zmienionych przepisów możliwe będzie uzupełnienie dokumentacji aplikacyjnej w ograniczonym terminie, określonym przepisami.

Projekt nowelizacji dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342205/katalog/12755544#12755544 

forum

 

Chęć udziału w Forum prosimy zgłaszać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Link aktywacyjny do spotkania zostanie wysłany 25.01.2021r.
*Wystarczy mieć założone konto – na stronie https://zoom.us/ /komputer, bądź przez aplikację ZOOM Cloud Meetings /telefon (założone za pośrednictwem maila bądź FB) i kliknąć link o wyznaczonej porze.

Szanowni Państwo,

W dniu 24.12.2020 r. Biuro LGD "Królewskie Ponidzie" bedzie nieczynne.

Podkategorie

   

UE               LEADER                                               PROW 2014 2020 logo kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez LGD "Królewskie Ponidzie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© KRÓLEWSKIE PONIDZIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA