PROJEKT WSPÓŁPRACY  

   

KALENDARZ  

Grudzień 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

OBSZAR DZIAŁANIA  

   

facebook  

facebooknew

   

      Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie”  zaprasza do udziału w  otwartych konsultacjach społecznych dot. zapisów (założeń, misji, celów, wskaźników) Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji nowego okresu programowania 2014-2020.

       Na spotkania zapraszamy: mieszkańców gmin, lokalnych liderów, przedstawicieli JST, ośrodków kultury, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów itp. zainteresowanych realizacją działań skierowanych na rozwój swoich pomysłów oraz pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

 

Harmonogram spotkań przedstawiamy poniżej:

 

Lp. Nazwa Gminy Miejscowość/Miejsce spotkania Termin spotkania wraz
z godziną spotkania
1. Pacanów Pacanów - Restauracja "Kuźnia Smaków"
23.10.2015 godz. 18:30
2. Busko-Zdrój Szaniec – Świetlica wiejska 26.10.2015 godz. 16:00
3. Busko-Zdrój Gadawa – Świetlica wiejska 27.10.2015 godz. 16:00
4. Busko-Zdrój Podgaje – Świetlica wiejska 28.10.2015 godz. 16:00
5. Wiślica Wiślica – OSP Wiślica 29.10.2015 godz. 16:00
6. Nowy Korczyn Nowy Korczyn – Budynek UG,
ul. Buska 7
30.10.2015 godz. 16:00
7. Gnojno Gnojno – OSP Gnojno 03.11.2015 godz. 16:00
8. Tuczępy Tuczępy – GOK Tuczępy 04.11.2015 godz. 16:00
9. Stopnica Stopnica – GCK Stopnica 05.11.2015 godz. 16:00
10. Solec-Zdrój Solec-Zdrój – GCK Solec-Zdrój 06.11.2015 godz.16:00
11. Busko-Zdrój Oleszki – Świetlica wiejska 09.11.2015 godz. 15:30

 

Serdecznie zapraszamy!

     Z przyjemnością informujemy, że Konkurs na logo Lokalnej Grupy Działania "Królewskie Ponidzie" został rozstrzygnięty w dniu 24 września br. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się ze wszystkimi nadesłanymi pracami wybrała logo projektu Pana Michała Souczek z Kielc. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy.

 

IMG 3223

  Warsztaty rozwoju lokalnego z udziałem społeczności lokalnej, organizowane przez LGD „Królewskie Ponidzie” za nami. Udział w warsztatach wzięły poszczególne grupy społeczne: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby chętne założyć działalność gospodarczą. Uczestnicy pracowali nad analizą słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dotyczących obszaru LGD. 

 Ostatnim etapem spotkania była praca w grupach nad najważniejszymi problemami, ich skutkami i propozycjami rozwiązań z punktu widzenia poszczególnych sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. We wszystkich spotkaniach przybyli mieszkańcy zainteresowani rozwojem swoich gmin z udziałem środków unijnych w ramach RLKS-u, mieli okazję do zabrania głosu na temat problemów oraz pomysłów na ich rozwiązanie, a także kierunków rozwoju obszaru LGD. Pod okiem moderatora mieszkańcy reprezentujący sektory społeczny, gospodarczy i publiczny mieli okazję pracować nad analizą SWOT, która będzie stanowiła ważny element Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania

"Królewskie Ponidzie"

Zaprasza do udziału w warsztatach rozwoju lokalnego

W związku z decyzją podjętą na ostatnim Posiedzeniu Zarządu ws podjęcia współpracy z pracownikami Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawiamy harmonogram spotkań dla 6 grup beneficjentów:

 

 

fotoZapraszamy do zgłaszania własnych pomysłów, które zostaną wykorzystane     w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.
Pomysły zbieramy do 16.10.2015r. 

 

 

 

                                   Kliknij w obrazek aby zgłosić pomysł  ~~>

 

 

   Ze względu na dużą ilość prac, które wpłynęły do nas, w związku z konkursem na logo dla LGD "Królewskie Ponidzie", informujemy, że wyniki ogłoszone zostaną do dnia 30.09.2015r.

Zapraszamy do udziału w konkursie na opracowanie logotypu dla

Lokalnej Grupy Działania

"Królewskie Ponidzie"

Załączniki do pobrania poniżej:

 

      Zarząd Stowarzyszenia "G5" informuje, że z dniem 01.07.2015r. zmianie ulega nazwa Stowarzyszenia oraz siedziba. Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 27.02.2015r. Lokalna Grupa Działania nosi nazwę "Królewskie Ponidzie" z siedzibą w Busku-Zdroju, ul. Grotta 3.

Serdecznie zapraszamy!

Podkategorie

   

UE               LEADER                                               PROW 2014 2020 logo kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez LGD "Królewskie Ponidzie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© KRÓLEWSKIE PONIDZIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA