PROJEKT WSPÓŁPRACY  

   

KALENDARZ  

Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

OBSZAR DZIAŁANIA  

   

facebook  

facebooknew

   

Szanowni Państwo,

Nadszedł czas, w którym rozpoczynamy pracę na opracowaniem nowego dokumentu strategicznego obszaru LGD "Królewskie Ponidzie".

images

 

Poniżej zamieszczona jest ankieta, w oparciu o którą będziemy diagnozować obszary wsparcia w następnych latach. Serdecznie zapraszamy do jej wypełnienia, bo nasza strategia jest oddolna i to Państwa pomysły mogą zostać w niej zapisane a następnie finansowane i realizowane w kolejnych latach.

Wypelnienie jej zajmie tylko chwilkę a może mieć duże znaczenie w kolejnych latach. 

https://docs.google.com/forms/d/1a-uyIGwO5VDG0YiA90LNeoQSw-x0KxqFG0jzTAmv-Fo/edit

 

Gmina Stopnica - nasz Beneficjent otwiera sztandarową inwestycję wspierającą przetwórstwo produktów rolnych.  

Całkowita wartość przedsięwzięcia obejmująca roboty budowlane i wyposażenie obiektu przekroczyła 2 miliony złotych. Operacja uzyskała dofinansowanie w wysokości 433 950 zł, które pochodziło z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zostało udzielone przez Lokalną Grupę Działania "Królewskie Ponidzie" na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Mając na uwadze, że gmina ma charakter rolniczy, projekt ma na celu wsparcie osób pracujących na roli. Zgodnie z założeniami projektu, działanie inkubatora sprzyjać ma dywersyfikacji źródeł dochodu rolników. Ideą projektu jest ograniczenie roli pośredników sprzedaży płodów rolnych, głównie owoców i warzyw, a tym samym promocja krótkiego łańcucha dostaw. Obserwując sytuację na rynku rolnym zauważyć można pewną tendencję, która jednak nie przynosi pozytywnych rezultatów dla producentów rolnych, a mianowicie skup produktów po niskich cenach od rolników i późniejsza ich sprzedaż przez pośredników za nieporównywalnie wyższe stawki.

DSC 0796bis

Więcej informacji na stronie www Gminy Stopnica www.stopnica.pl 

W dniu 14.06.2022 r. zostały podpisane umowy na Wsparcie przygotowawcze - działanie mające na celu włączenie społeczności lokalnej w proces tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 r.
Zapraszamy do aktywnej współpracy oraz zaangażowania się w opracowanie dokumentu, który będzie wskazywał kierunki wsparcia w kolejnych latach.
 
286970407 1660431877665842 8227039606400478030 n
287250013 703174100771613 5233861997579146996 n
287179053 2198119060341207 6799433487328072292 n

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Królewskie Ponidzie" serdecznie zaprasza Członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 28.06.2022 r. w Gminnym Centrum Kultury w Tuczępach o godz. 16.00

wzc

Porzadek obrad:

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD „Królewskie Ponidzie” za 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021,
  3. udzielenia Zarządowi absolutorium,
  4. wyznaczenia kierunków działalności w 2022 roku,
  5. uchwalenia wysokości diet Członków Zarządu
  6. uchwalenia wysokości diet Komisji Rewizyjnej

       5. Sprawy różne

1. Protokół z poprzedniego zebrania

2. Sprawozdanie z pracy Zarządu

3. Sprawozdanie finansowe

4. Projekty uchwał

Prosimy o uregulowanie składek za 2021 r.   :)

Prezes Zarządu

Artur Cygan

W związku z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia odnośnie piątej fali pandemii, Biuro LGD "Królewskie Ponidzie" doradztwo dla Beneficjentów będzie świadczyło wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową.

Kontakt: 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 41 378 71 77

Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2021 r. jest dniem, w któym Biuro LGD jest nieczynne.

Do zobaczenia po świętach!

Czym jest program LEADER i wdrażające go Lokalne Grupy Działania?

KrolewskiePonidzie logo

W Polsce działa prawie 300 Lokalnych Grup Działania. Członkami tych organizacji są przedsta-wiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, organizacji i stowarzyszeń działających na danym terenie, firm, spółdzielni i co najważniejsze - w stowarzyszeniach także zwykli mieszkańcy gmin, na których obszarze działa dany LGD. Chcesz zmienić Polskę od środka? Dołącz do jed-nej z naszych grup na swoim terenie. Chcesz wiedzieć co przez ostatnie lata udało nam się wspólnie osiągnąć w ramach programu LEADER, który realizowany w Polsce jest już od 15 lat?

LEADER to wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego program unijny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakłada on przede wszystkim:

1. oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
2. terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
3. zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
4. partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
5. innowacyjność projektów (w skali lokalnej),
6. decentralizację zarządzania i finansowania projektów,
7. sieciowanie i współpracę (wymianę doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

I tym właśnie zajmuje się też nasza Lokalna Grupa Działania Królewskie Ponidzie obejmu-jąca swym zasięgiem cały Powiat Buski.

Niedawno od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymaliśmy przygotowane dla Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania opracowanie dotyczące, tego jakie wsparcie w ramach LEADER otrzymały lokalne społeczności w latach 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020, czyli od początku wdrażania tego instrumentu finansowania. W dużym skrócie najważniejsze dane prezentują się tak.

2004-2006 – wsparcie w wysokości 115,5 mln zł.

Zawiązywanie się LGD i tworzenie zintegrowanych strategii rozwoju. W tym czasie zrealizowano 316 projektów na obszarze 875 gmin zamieszkałych rzez 7,2 mln osób.

2007-2013 – wsparcie w wysokości 3 mld 372,6 mln zł.

Działa już 335 LGD, które realizują lokalne strategie rozwoju (LSR) na obszarach zamieszkujących ponad 18 mln ludzi.
W ramach działań zrealizowano w sumie 88.004 projektów, które dały ponad 3200 miejsc pracy.

Dzięki zrealizowanym projektom oprócz nowych miejsc pracy udało się, remontować i wyposażać świetlice wiejskie, angażować społecznie lokalną ludność, promować turystycznie regiony i ich atrakcje poprzez budowę szlaków, małej infrastruktury turystycznej, aktywizowano sportowo ludność, zachęcając do zdrowszego stylu życia, odnawiano zabytkowe budynki, szkolono lokalnych liderów, którzy później swoje umiejętności przekazywali podczas tysięcy przeprowadzanych warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gmin.

2014-2020 – wsparcie w wysokości 793,9 mln euro

W tym okresie programowania na podstawie przepisów unijnych rozszerzono możliwość stosowania instrumentu RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność), dotychczas finansowanego w ramach EFRROW i EFMR, na kolejne fundusze.

Aktualnie działa 291 LGD, z czego 41 grup jest już wielofunduszowa. Wsparcie obejmuje obszar 2.234 gmin, zamieszkanych przez 20 ml 126 tys. ludzi.
Przyznać trzeba, że te dane prezentują się spektakularnie. I co najważniejsze nie tylko na papierze, ale również patrząc na ilość i jakość projektów, które funkcjonują już do lat, a swój początek miały właśnie dzięki wsparciu Lokalnych Grup Działania. Każdy rok od wdrożenia programu LEA-DER pokazywał, że warto słuchać oddolnych głosów mieszkańców wsi i miasteczek, by rozwijać ich małe ojczyzny i niwelować nierówności na styku wieś – miasto.

A z jakich projektów jest najbardziej dumne nasza Lokalna Grupa Działania? Co planujemy w ramach perspektywy na kolejne lata? Zapraszamy do kontaktu i bliższego poznania się. Razem możemy dużo więcej.
LGD Królewskie Ponidzie
ul. Grotta 3
28-100 Busko Zdrój

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

41 378 71 77

Podkategorie

Od 9 stycznia rozpoczynamy realizację nowej perspektywy finansowej. Poniżej prezentujemy dokumenty dotyczące nowego okresu.

1. Plan komunikacji

2. Harmonogram realizacji planu komunikacji w 2024 r.

3. Harmonogram naborów wniosków w 2024 r.

 

Umowa ramowa

Aneks nr 1

   

UE               LEADER                                               PROW 2014 2020 logo kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez LGD "Królewskie Ponidzie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© KRÓLEWSKIE PONIDZIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA