PROJEKT WSPÓŁPRACY  

   

KALENDARZ  

Grudzień 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

OBSZAR DZIAŁANIA  

   

facebook  

facebooknew

   

Gmina Stopnica - nasz Beneficjent otwiera sztandarową inwestycję wspierającą przetwórstwo produktów rolnych.  

Całkowita wartość przedsięwzięcia obejmująca roboty budowlane i wyposażenie obiektu przekroczyła 2 miliony złotych. Operacja uzyskała dofinansowanie w wysokości 433 950 zł, które pochodziło z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zostało udzielone przez Lokalną Grupę Działania "Królewskie Ponidzie" na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Mając na uwadze, że gmina ma charakter rolniczy, projekt ma na celu wsparcie osób pracujących na roli. Zgodnie z założeniami projektu, działanie inkubatora sprzyjać ma dywersyfikacji źródeł dochodu rolników. Ideą projektu jest ograniczenie roli pośredników sprzedaży płodów rolnych, głównie owoców i warzyw, a tym samym promocja krótkiego łańcucha dostaw. Obserwując sytuację na rynku rolnym zauważyć można pewną tendencję, która jednak nie przynosi pozytywnych rezultatów dla producentów rolnych, a mianowicie skup produktów po niskich cenach od rolników i późniejsza ich sprzedaż przez pośredników za nieporównywalnie wyższe stawki.

DSC 0796bis

Więcej informacji na stronie www Gminy Stopnica www.stopnica.pl 

W dniu 14.06.2022 r. zostały podpisane umowy na Wsparcie przygotowawcze - działanie mające na celu włączenie społeczności lokalnej w proces tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 r.
Zapraszamy do aktywnej współpracy oraz zaangażowania się w opracowanie dokumentu, który będzie wskazywał kierunki wsparcia w kolejnych latach.
 
286970407 1660431877665842 8227039606400478030 n
287250013 703174100771613 5233861997579146996 n
287179053 2198119060341207 6799433487328072292 n

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Królewskie Ponidzie" serdecznie zaprasza Członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 28.06.2022 r. w Gminnym Centrum Kultury w Tuczępach o godz. 16.00

wzc

Porzadek obrad:

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD „Królewskie Ponidzie” za 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021,
  3. udzielenia Zarządowi absolutorium,
  4. wyznaczenia kierunków działalności w 2022 roku,
  5. uchwalenia wysokości diet Członków Zarządu
  6. uchwalenia wysokości diet Komisji Rewizyjnej

       5. Sprawy różne

1. Protokół z poprzedniego zebrania

2. Sprawozdanie z pracy Zarządu

3. Sprawozdanie finansowe

4. Projekty uchwał

Prosimy o uregulowanie składek za 2021 r.   :)

Prezes Zarządu

Artur Cygan

W związku z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia odnośnie piątej fali pandemii, Biuro LGD "Królewskie Ponidzie" doradztwo dla Beneficjentów będzie świadczyło wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową.

Kontakt: 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 41 378 71 77

Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2021 r. jest dniem, w któym Biuro LGD jest nieczynne.

Do zobaczenia po świętach!

Czym jest program LEADER i wdrażające go Lokalne Grupy Działania?

KrolewskiePonidzie logo

W Polsce działa prawie 300 Lokalnych Grup Działania. Członkami tych organizacji są przedsta-wiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, organizacji i stowarzyszeń działających na danym terenie, firm, spółdzielni i co najważniejsze - w stowarzyszeniach także zwykli mieszkańcy gmin, na których obszarze działa dany LGD. Chcesz zmienić Polskę od środka? Dołącz do jed-nej z naszych grup na swoim terenie. Chcesz wiedzieć co przez ostatnie lata udało nam się wspólnie osiągnąć w ramach programu LEADER, który realizowany w Polsce jest już od 15 lat?

LEADER to wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego program unijny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakłada on przede wszystkim:

1. oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
2. terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
3. zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
4. partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
5. innowacyjność projektów (w skali lokalnej),
6. decentralizację zarządzania i finansowania projektów,
7. sieciowanie i współpracę (wymianę doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

I tym właśnie zajmuje się też nasza Lokalna Grupa Działania Królewskie Ponidzie obejmu-jąca swym zasięgiem cały Powiat Buski.

Niedawno od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymaliśmy przygotowane dla Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania opracowanie dotyczące, tego jakie wsparcie w ramach LEADER otrzymały lokalne społeczności w latach 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020, czyli od początku wdrażania tego instrumentu finansowania. W dużym skrócie najważniejsze dane prezentują się tak.

2004-2006 – wsparcie w wysokości 115,5 mln zł.

Zawiązywanie się LGD i tworzenie zintegrowanych strategii rozwoju. W tym czasie zrealizowano 316 projektów na obszarze 875 gmin zamieszkałych rzez 7,2 mln osób.

2007-2013 – wsparcie w wysokości 3 mld 372,6 mln zł.

Działa już 335 LGD, które realizują lokalne strategie rozwoju (LSR) na obszarach zamieszkujących ponad 18 mln ludzi.
W ramach działań zrealizowano w sumie 88.004 projektów, które dały ponad 3200 miejsc pracy.

Dzięki zrealizowanym projektom oprócz nowych miejsc pracy udało się, remontować i wyposażać świetlice wiejskie, angażować społecznie lokalną ludność, promować turystycznie regiony i ich atrakcje poprzez budowę szlaków, małej infrastruktury turystycznej, aktywizowano sportowo ludność, zachęcając do zdrowszego stylu życia, odnawiano zabytkowe budynki, szkolono lokalnych liderów, którzy później swoje umiejętności przekazywali podczas tysięcy przeprowadzanych warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gmin.

2014-2020 – wsparcie w wysokości 793,9 mln euro

W tym okresie programowania na podstawie przepisów unijnych rozszerzono możliwość stosowania instrumentu RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność), dotychczas finansowanego w ramach EFRROW i EFMR, na kolejne fundusze.

Aktualnie działa 291 LGD, z czego 41 grup jest już wielofunduszowa. Wsparcie obejmuje obszar 2.234 gmin, zamieszkanych przez 20 ml 126 tys. ludzi.
Przyznać trzeba, że te dane prezentują się spektakularnie. I co najważniejsze nie tylko na papierze, ale również patrząc na ilość i jakość projektów, które funkcjonują już do lat, a swój początek miały właśnie dzięki wsparciu Lokalnych Grup Działania. Każdy rok od wdrożenia programu LEA-DER pokazywał, że warto słuchać oddolnych głosów mieszkańców wsi i miasteczek, by rozwijać ich małe ojczyzny i niwelować nierówności na styku wieś – miasto.

A z jakich projektów jest najbardziej dumne nasza Lokalna Grupa Działania? Co planujemy w ramach perspektywy na kolejne lata? Zapraszamy do kontaktu i bliższego poznania się. Razem możemy dużo więcej.
LGD Królewskie Ponidzie
ul. Grotta 3
28-100 Busko Zdrój

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

41 378 71 77

Prezes Zarządu Artur Cygan oraz Wiceprezes Zarządu Małgorzata Donoch w dniu 19 października w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach podpisali w imieniu Lokalnej Grupy Działania "Królewskie Ponidzie" umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego zwiększającą środki LGD na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Dostępny budżet zwiększył się o 738000,00 €, co przy kursie 4,51 daje niebagatelną kwotę 3 328 380,00 zł.
Już niebawem środki te trafią do mieszkańców i instytucji w powiecie buskim na podejmowanie działalności gospodarczej i rozwój infrastruktury :)
 
246560905 706066307452894 6343908915027184163 n
 
246608052 550836182674513 4557296956894316804 n
 
246612733 415990163368874 1796809221516178499 n
 
246730650 377078130779286 7528464522647989915 n
 
 

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego obszar realizacji projektu współpracy ŚWiAT - Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka :)

https://youtu.be/jEm8x6ngGYg

 

2

W dniach 10-12 września członkowie LGD "Królewskie Ponidzie" uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do LGD "Zielony Pierscień" gdzie zorganizowana została prelekcja „Sposoby wykorzystania lokalnych zasobów w efektywnym wdrażaniu LSR” oraz spływ kajakowy na Wieprzu na odcinku Baranów - Kośmin w woj. lubelskim.
Podczas wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli LGD, przeprowadzona została prelekcja nt. turystyki wodnej, zaprezentowane zostały wytyczne do budowania marki turystycznej opartej na potencjale turystyki wodnej oraz wykorzystanie turystyki wodnej jako elementu produktu turystycznego obszaru. Wyjazd był dla uczestników okazją do obserwacji dobrych praktyk w innych regionach Polski oraz stworzył możliwość przeniesienia sprawdzonych rozwiązań marketingowych na obszar realizacji projektu ŚWiAT. Wizyta studyjna była również okazją poznania dobrych wzorców, praktyk i rozwiązań związanych z turystyką aktywną, w tym wodną. Podczas wyjazdu uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ciekawymi rozwiązaniami turystycznymi stosowanymi na Lubelszczyźnie. Celem wyjazdu było omówienie istotnych spraw związanych z funkcjonowaniem LGD oraz zapoznanie uczestników z turystyką regionu lubelskiego. Uczestnicy dowiedzieli się jak można rozwijać swoje społeczności wykorzystując lokalne zasoby (w tym walory przyrodnicze regionów), co przyciąga turystów i jak aktywnie chronić środowisko, jak wpływać na zachowania ludzi zgodne z poszanowaniem środowiska naturalnego. Uczestnicy zapoznali się z metodami oznakowania i promocji szlaków wodnych.
Wyjazd zorganizowany został w ramach Projektu Współpracy z lokalną grupą działania pn ŚWiAT - Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka.
Doskonała pogoda i cudowne nastroje uczestników sprawiły, że wyjazd na długo zapadnie w pamięć!
 
tablica
 
prezentacja
 
prezentacja1
 
prezentacja2
 
IMG 20210915 WA0100
 
brzeg
 
ruszamy
 
prezes
 
spływ1
 
spływ2
 
spływ4
 
spływ6
 
po spływie2
 
po spływie

Podkategorie

   

UE               LEADER                                               PROW 2014 2020 logo kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez LGD "Królewskie Ponidzie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© KRÓLEWSKIE PONIDZIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA